Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą szyny do ćwiczeń biernych II

Numer: EZ/214/11/2019

Data składania ofert: 2019-01-31

Data otwarcia ofert: 2019-01-31

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: