Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu jednorazowego dla Oddziału Neonatologicznego III

Numer: EZ/215/5/2019

Data składania ofert: 2019-02-12

Data otwarcia ofert: 2019-02-12

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=830505


 Załączniki: