Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą wózka do przewożenia potraw II

Numer: EZ/214/13/2019

Data składania ofert: 2019-02-06

Data otwarcia ofert: 2019-02-06

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: