Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, specjalistycznych zestawów opatrunkowych, immunoglobulin, programu lekowego

Numer: EZ/215/7/2019

Data składania ofert: 2019-02-22

Data otwarcia ofert: 2019-02-22

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=930012

UWAGA: NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.02.2019r. godz. 9:30

                NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 22.02.2019r. godz. 9:45


 Załączniki: