Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca

Numer: EZ/215/13/2019

Data składania ofert: 2019-02-20

Data otwarcia ofert: 2019-02-20

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: