Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz dostawą soczewek okulistycznych

Numer: EZ/215/12/2019

Data składania ofert: 2019-02-28

Data otwarcia ofert: 2019-02-28

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

 

Termin składania ofert: 28.02.2019 godz 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.02.2019 godz 10:15


 Załączniki: