Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej w Krośnie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia wodnoprawnego

Numer: EZ/214/17/2019

Data składania ofert: 2019-02-28

Data otwarcia ofert: 2019-02-28

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

 

Nowy termin składania ofert: 28.02.2019r. godz.: 10:00

Nowy termin otwarcia ofert:  28.02.2019r. godz.: 10:15


 Załączniki: