Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą sprzętu

Numer: EZ/215/14/2019

Data składania ofert: 2019-02-22

Data otwarcia ofert: 2019-02-22

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: