Zamówienie publiczne - szczegóły

Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57

Numer: EZ/215/10/2019

Data składania ofert: 2019-03-15

Data otwarcia ofert: 2019-03-15

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=1058638


 Załączniki: