Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa pieczywa, wody mineralnej

Numer: EZ/215/15/2019

Data składania ofert: 2019-03-04

Data otwarcia ofert: 2019-03-04

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: