Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa odczynników do oznaczania boreliozy, autoprzeciwciał, alergenów wraz z dostawą sprzętu medycznego.

Numer: EZ/215/18/2019

Data składania ofert: 2019-03-19

Data otwarcia ofert: 2019-03-19

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: