Zamówienie publiczne - szczegóły

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Numer: EZ/215/17/2019

Data składania ofert: 2019-04-15

Data otwarcia ofert: 2019-04-15

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: