Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

Numer: EZ/215/23/2019

Data składania ofert: 2019-03-22

Data otwarcia ofert: 2019-03-22

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: