Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb oddziału okulistycznego.

Numer: EZ/214/26/2019

Data składania ofert: 2019-03-22

Data otwarcia ofert: 2019-03-22

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: