Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych- doszacowanie

Numer: EZ/215/25/2019

Data składania ofert: 2019-03-28

Data otwarcia ofert: 2019-03-28

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: