Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa i montaż rolet przeciwsłonecznych

Numer: EZ/214/22/2019

Data składania ofert: 2019-03-28

Data otwarcia ofert: 2019-03-28

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

 

ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE ZAŁĄCZNIK NR 2


 Załączniki: