Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz rejestracyjnych

Numer: EZ/215/27/2019

Data składania ofert: 2019-04-02

Data otwarcia ofert: 2019-04-02

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: