Zamówienie publiczne - szczegóły

Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 II

Numer: EZ/215/31/2019

Data składania ofert: 2019-04-08

Data otwarcia ofert: 2019-04-08

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=1370546


 Załączniki: