Zamówienie publiczne - szczegóły

Odbiór odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów kuchennych dla Szpitala

Numer: EZ/215/28/2019

Data składania ofert: 2019-04-08

Data otwarcia ofert: 2019-04-08

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: