Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą wózko-wanny- sztuk 2

Numer: EZ/214/31/2019

Data składania ofert: 2019-04-10

Data otwarcia ofert: 2019-04-10

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: