Zamówienie publiczne - szczegóły

Odbiór odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów kuchennych dla Szpitala II

Numer: EZ/215/37/2019

Data składania ofert: 2019-04-17

Data otwarcia ofert: 2019-04-17

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: