Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Numer: EZ/215/36/2019

Data składania ofert: 2019-05-02

Data otwarcia ofert: 2019-05-02

Zamawiający modyfikuje termin składania/otwarcia ofert na dzień 02.05.2019. godz: 10:00/10:15

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: