Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i sprzętu dla linii pralniczej w budynku Pralni Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie oraz wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z wymianą linii pralniczej w ramach zadania: „Wymiana linii pralniczej”

Numer: EZ/215/35/2019

Data składania ofert: 2019-05-23

Data otwarcia ofert: 2019-05-23

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


 Załączniki: