Zamówienie publiczne - szczegóły

Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 III

Numer: EZ/215/40/2019

Data składania ofert: 2019-05-06

Data otwarcia ofert: 2019-05-06

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=1755652


 Załączniki: