Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych, ziemnych i drogowych związanych z dobudową szybu windowego z montażem windy dla osób niepełnosprawnych i chorych na noszach, remontem schodów wejściowych do budynku D, przebudową miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, budową chodnika i zatoczki dla wysiadających oraz wymianą odcinka sieci wodociągowej w obrębie wejścia głównego do kompleksu Szpitala w ramach zadania: „Przebudowa wejścia głównego

Numer: EZ/214/33/2019

Data składania ofert: 2019-05-10

Data otwarcia ofert: 2019-05-10

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

 

POSTĘPOWANIA UNIEWAŻNIONE


 Załączniki: