Zamówienie publiczne - szczegóły

Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych II

Numer: EZ/215/42/2019

Data składania ofert: 2019-05-24

Data otwarcia ofert: 2019-05-24

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: