Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych

Numer: EZ/215/45/2019

Data składania ofert: 2019-05-20

Data otwarcia ofert: 2019-05-20

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: