Zamówienie publiczne - szczegóły

Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 IV z podziałem na pakiety: Pakiet 1 - Droga i Pakiet 2 - Winda

Numer: EZ/215/47/2019

Data składania ofert: 2019-05-31

Data otwarcia ofert: 2019-05-31

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=2118793


 Załączniki: