Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych IV

Numer: EZ/215/46/2019

Data składania ofert: 2019-06-10

Data otwarcia ofert: 2019-06-10

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=2133840


 Załączniki: