Zamówienie publiczne - szczegóły

Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 V

Numer: EZ/215/52/2019

Data składania ofert: 2019-06-26

Data otwarcia ofert: 2019-06-26

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=2500796


 Załączniki: