Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów endoskopowych

Numer: EZ/215/55/2019

Data składania ofert: 2019-07-05

Data otwarcia ofert: 2019-07-05

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: