Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej w ramach zadania: „Wymiana dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45”.

Numer: EZ/214/56/2019

Data składania ofert: 2019-07-02

Data otwarcia ofert: 2019-07-02

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: