Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych, ziemnych i drogowych związanych z dobudową szybu windowego, remontem schodów wejściowych do budynku D, przebudową miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, budową chodnika i zatoczki dla wysiadających oraz wymianą odcinka sieci wodociągowej w obrębie wejścia głównego do kompleksu Szpitala w ramach zadania: „Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57”.

Numer: EZ/214/57/2019

Data składania ofert: 2019-07-05

Data otwarcia ofert: 2019-07-05

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: