Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa klińca z rozplantowaniem

Numer: EZ/214/59/2019

Data składania ofert: 2019-07-02

Data otwarcia ofert: 2019-07-02

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: