Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Numer: EZ/215/56/2019

Data składania ofert: 2019-08-20

Data otwarcia ofert: 2019-08-20

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: