Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych

Numer: EZ/214/62/2019

Data składania ofert: 2019-07-24

Data otwarcia ofert: 2019-07-24

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: