Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa artykułów higieniczno-czystościowych

Numer: EZ/215/57/2019

Data składania ofert: 2019-07-31

Data otwarcia ofert: 2019-07-31

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: