Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą urządzenia do prasowania odpadów komunalnych wraz z wózkiem podnośnikowym

Numer: EZ/214/63/2019

Data składania ofert: 2019-07-25

Data otwarcia ofert: 2019-07-25

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: