Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń dla sprężarkowni w budynku Pralni Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie oraz wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z wymianą linii pralniczej w ramach zadania: „Wymiana linii pralniczej”

Numer: EZ/214/64/2019

Data składania ofert: 2019-07-30

Data otwarcia ofert: 2019-07-30

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: