Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą aparatu EKG wraz z monitorami

Numer: EZ/214/66/2019

Data składania ofert: 2019-08-16

Data otwarcia ofert: 2019-08-16

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: