Zamówienie publiczne - szczegóły

Remont Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie

Numer: EZ/215/64/2019

Data składania ofert: 2019-08-23

Data otwarcia ofert: 2019-08-23

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: