Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, preparatów okulistycznych, środków kontrastowych, mleka zastępczego, opatrunków specjalistycznych, insuliny, szczepionek, preparatów pielęgnacyjnych, żelu do EKG i USG, materiałów medycznych II

Numer: EZ/215/62/2019

Data składania ofert: 2019-09-02

Data otwarcia ofert: 2019-09-02

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=3344913


 Załączniki: