Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą kalorymetru wodnego

Numer: EZ/214/68/2019

Data składania ofert: 2019-09-05

Data otwarcia ofert: 2019-09-05

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT


 Załączniki: