Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa ręczników papierowych, superkoncentratów

Numer: EZ/215/66/2019

Data składania ofert: 2019-08-30

Data otwarcia ofert: 2019-08-30

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: