Zamówienie publiczne - szczegóły

Remont Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie

Numer: EZ/215/69/2019

Data składania ofert: 2019-09-10

Data otwarcia ofert: 2019-09-10

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: