Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą stymulatorów oraz elektrod dla Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca

Numer: EZ/215/67/2019

Data składania ofert: 2019-09-16

Data otwarcia ofert: 2019-09-16

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: