Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą kalorymetru wodnego II

Numer: EZ/214/72/2019

Data składania ofert: 2019-09-17

Data otwarcia ofert: 2019-09-17

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: