Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, preparatów okulistycznych, środków kontrastowych, mleka zastępczego, opatrunków specjalistycznych, insuliny, szczepionek, preparatów pielęgnacyjnych, żelu do EKG i USG, materiałów medycznych III

Numer: EZ/215/70/2019

Data składania ofert: 2019-09-27

Data otwarcia ofert: 2019-09-27

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=3670011

Nowy termin składania ofert: 27.09.2019r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 27.09.2019r. godz. 10:15

 


 Załączniki: