Zamówienie publiczne - szczegóły

Utrzymanie w ciągłej sprawności kotłów

Numer: EZ/214/77/2019

Data składania ofert: 2019-09-25

Data otwarcia ofert: 2019-09-25

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: