Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa sukcesywna płyt CD i DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

Numer: EZ/214/78/2019

Data składania ofert: 2019-10-01

Data otwarcia ofert: 2019-10-01

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: